fbpx

Tietosuoja

Sisällysluettelo

1. Yleistä

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

3. Mitä tietoja kerätään

4. Mihin tietojani käytetään

5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään

6. Kuka tietoja käsittelee

7. Tietojen säilyttäminen

8. Asiakkaan oikeudet

9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

1. YLEISTÄ

Mental Trainer Emilia Eklund arvostaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Käyttääkseen Mental Trainer Emilia Eklundin palveluita, asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

2. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Mental Trainer Emilia Eklund (jäljempänä myös  ”minä”)

Y-tunnus: 3015471-3

Koivumäentie 3 F

06450 PORVOO               

Halutessasi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Yhteystietomme löydät osoitteesta https://www.mentaltraining.life

3. MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN

• Asiakkaamme itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot

• Tunnistamistiedot, kuten nimi ja syntymäaika

• Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

• Maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot

• Eri palveluiden käytöstä ja käyttöä varten kerätyt tiedot

• Ostoshistoria, mm. osallistumiset kursseille, ilmoittautumisajankohta, varaushistoria

• Tunnistautumistiedot, kuten RFID-tunniste ja siihen liittyvä henkilökohtainen tunniste

• Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

• Palautteet ja arviot käytetyistä palveluista

Lisäksi pyydämme asiakkaalta erikseen luvan suoramarkkinointiin.

Yllä mainittujen tietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Mental Trainer Emilia Eklundin kanssa ja käyttääksesi tarjoamiamme palveluita. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme.

4. MIHIN TIETOJANI KÄYTETÄÄN

Henkilötietoja käytetään

• Laadukkaiden hyvinvointipalveluiden tuottamiseen asiakkaillemme

• Mahdollistamaan sekä yksityis- että yritysasiakkaille toimiva henkilökohtainen asiakaspalvelu

• Turvallisten hyvinvointipalveluiden toteuttamiseen asiakkaillemme

• Yksityis- sekä yritysasiakkaiden asiakkuuksien ylläpitämiseen

• Mental Trainer Emilia Eklundin palveluiden markkinointiin ja myyntiin

• Mental Trainer Emilia Eklundin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

• Laskutukseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Mental Trainer Emilia Eklundin väliseen asiakassuhteeseen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. MITEN TIETOJA SUOJATAAN JA SÄILYTETÄÄN

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Mental Trainer Emilia Eklund säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. KUKA TIETOJA KÄSITTELEE

Asiakastietoihin on pääsy vain Mental Trainer Emilia Eklundin omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla, työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Tarpeen mukaan käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, kuten osallistumistietojen keräämisessä, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Mental Trainer Emilia Eklundin järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

8. ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus:

• Saada jäljennös henkilötiedoista

• Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

• Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

9. KUINKA JÄRJESTELMÄÄN TALLENNETUT TIEDOT SAA

Voit pyytää Mental Trainer Emilia Eklundin järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.mentaltraining.life

10. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille.

Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

• Laskutustiedot taloushallintoa varten

• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

• Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa (esimerkiksi Visa, Mastercard)

• Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

• Palvelun tuottajalle sen ollessa joku muu, kuten joku yhteistyökumppaneistamme

• Mental Trainer Emilia Eklund huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Shopping Cart