fbpx
Förändring-personlig-utveckling

Förändringsarbete och ny företagare

Förra veckan gick jag en fortbildningskurs i mentalträning, som hette Mental träning och förändringsarbete. Som namnet anger, handlade alltså kursen om förändringar och hur jag som mental tränare kan med ett coachande förhållningssätt hjälpa och träna med mina kunder till en bestående förändring, vare sig det handlar om att gå ner i vikt, satsa på egen hälsa, eller ja vad som helst för förändring. Fortbildningen var otroligt intressant och jag fick en massa nya verktyg som stöder mitt arbete som mental tränare.

Efter en hel dag med intensivt inlärande snurrade tankarna i huvudet på mig, men en sak var klar – jag måste testa coacha mig själv och gå igenom förändringsarbetet med mig själv! Den förändring som står mig närmast i mitt liv just nu är jag som företagare. Steg ett i hela förändringsprocessen är att jag bestämmer mig för min förändring och vad jag vill förändra. Jag bestämmer mig för att gå från en anställd arbetstagare bli företagare och kunna försörja mig som sådan. Sedan behöver jag även förankra min förändring, samt ta reda på hur, vad, när jag kan göra det, samt vem behöver jag hjälp och/eller stöd av. Förändringen ska även vara utmanande och attraktiv för att hålla motivationen uppe. Men först innan jag sätter igång med något som helst självcoachande, behöver jag ta en stund och njuta av både sol och natur!

Kopplar av i den för en gångs skull soliga naturen, studerar tallen och konstaterar att man kan visst växa sig stark på de mest otänkbara ställen 🙂

Så nu har jag gått igenom steg ett med min egen förändringsprocess: jag bestämmer mig från att gå från anställda arbetstagare till egen företagare och kunna försörja mig som en sådan. Detta blir alltså mitt mål. Sedan börjar jag förankra min förändring. Jag funderar på nuläget:  

 Hur nöjd jag är med nuläget på en skala mellan 0 och 10. Vid 0 finns det absolut ingen nöjdhet, medan 10 står för maximal nöjdhet. Jag sätter min nöjdhet över nuläget på 6.

Jag funderar över vad som hindrar mig från att vara en 10 och kommer fram till detta:  mina egna rädslor och begränsande tankar om resurser, det vill säga tidsmässigt men också rent ekonomiskt. Tänk om jag inte klarar att försörja mig och min dotter om jag nu skulle kasta mig ut och bli företagare på heltid utan ett dagsjobb. Hur ska jag våga satsa på det här?

Sedan funderade jag på vad som skulle behöva hända för att flytta mig högre på skalan? Jag skulle behöva ta avstånd från mina ”sabotörer”, det vill säga energitjuvarna, de som anser sig framför mig behöva uttrycka sina egna rädslor gällande företagande och de som ser det negativa och misslyckandet i det mesta överlag. Jag säger inte att jag tänker stänga ut dessa människor från mitt liv, men för tillfället ta ett avstånd för att själv kunna hålla upp tron på mig. Jag behöver även fundera på hur jag själv kan hantera situationerna med mina sabotörer, för att själv kunna hålla upp tron utan att såra någon annan.

Följande steg i nulägets-övningen är att fundera på hur det skulle vara om jag en morgon vaknar upp som en 10. Jag säger att då skulle jag från morgonen känna en drivkraft och en väntan på den utmanande och roliga dagen, där jag skulle veta att jag gör något meningsfullt för både mig själv och för andra. Då skulle jag kunna försörja mig på mitt eget företag och jag skulle känna ett flyt.

Nå hur skulle jag då märka skillnaden? Det skulle jag göra via mitt flyt, det att jag känner mig säker på mig själv och min kunskap, jag skulle ha en bred kundkrets och en märkbar efterfrågan av mina tjänster.

Sedan kommer nästa frågeställning: vad gör att jag inte ligger lägre på skalan? Jag har satt en förändring igång, jag är redan företagare, jag har ett litet nätverk, jag har fått feedback om att efterfrågan finns. Dessutom har jag lyckats med allting jag hittills gjort!  

Efter att jag funderat på mitt nuläge, gick jag vidare till att fundera på vilka framsteg jag redan har gjort. Jag kom fram till att jag redan gjort framsteg i och med det att jag blivit lättföretagare, skapat ett litet men desto mer värdefullt nätverk, jag har hittat en fysisk plats att hålla min mental träning på, jag har börjat få in bokningar, jag har funderat på vilka steg jag möjligtvis ska göra inom kort och vilka steg jag möjligtvis kommer att göra senare. Detta är så viktigt att fundera på, eftersom man genom att fundera på vilka framsteg man gjort faktiskt signalerar till hjärnan att ”jag är redan på väg mot min förändring” och detta sätter hjärnan i rätt riktning. Här hade jag dessutom gjort en liten anteckning till mig själv där jag hade skrivit att det för människan är viktigt att få känna sig höra till gruppen. Varför har jag inte redan då skaffat mig bredare nätverk av till exempel andra företagare och andra mentala tränaren? Det nätverk jag har är, som jag redan tidigare nämnde, otroligt värdefullt för mig, men vad hindrar mig från att skapa en större grupp åt mig att höra till?

Sedan till nästa steg, som är att fundera på hur motiverad jag är till denna förändring just nu, på en skala mellan 0 och 10, där 0 står för inte överhuvudtaget motiverad och 10 står för maximalt motiverad. Jag satte min motivation på en 8. Jag kom fram till att orsaken varför jag satte en 8 är den att jag nog är motiverade och vill verkligen detta, men jag lyssnar tyvärr för mycket på mina rädslor för att inte lyckas. Att inte lyckas betyder för mig i detta sammanhang att jag inte kommer att klara av att som företagare försörja mig och min dotter och att jag inte kommer att vara tillräckligt bra mental tränare. Så hur kan jag då höja min motivation? Genom att peppa mig själv och tro på mig själv, föra motiverande spegeltal med mig själv, genom att bara göra utan att låta mig styras av mina rädslor, genom att se möjligheterna istället för hoten och genom att lyssna mer på mina motivatorer. Motivatorerna är de personer som tror på mig som människa, de som tror på mig som företagare och som mental tränare, samt de personer som jag håller som mina förebilder. Sedan ville jag ännu gå igenom vilka är möjligheterna jag ska satsa på att se, samt vilka är hoten.

Möjligheterna:

  • försörja mig på mitt eget företag
  • försörja mig delvis på mitt eget företag
  • få göra det jag själv vill
  • få utmana mig själv
  • få utveckla mig själv
  • lyckas sprida ut vad mental träning är för något
  • komma längre än vad jag ens kan föreställa mig
  • hjälpa andra med sin vardag
  • hjälpa andra hitta sitt balanserade välmående

Hot:

  • Mitt eget destruktiva tankesätt

Listan säger sig självt. En massa möjligheter! Och mitt största hot är mitt eget tankesätt! Vilken tur att jag fick det sagt, för jag ska inte vara mitt eget hot länge till – jag ska vara min största resurs!

Vidare skrev jag ner vilka fördelar vs. nackdelar jag upplever med denna förändring till företagare. Till fördelarna hör förutom möjligheterna jag precis nämnde, även självständigt arbete, jag får vara en självständig individ, jag kan själv påverka min värdering om rättvisa, jag kan själv inverka på vad jag kan ge och lära ut, jag kan arbeta enligt mina egna värderingar, samt jag kan uppleva känslan av att lyckas. Till nackdelarna hör en osäker ekonomi och en oro för att inte ha tillräckligt med tid tillsammans med min dotter. Så hur klarar jag av att hantera dessa nackdelar? Ekonomin till exempel genom att jobba som anställd arbetstagare på deltid, genom att spara, genom att ta reda på mer om understöd för företagare. Tiden med min dotter prioriterar jag och fastän jag kommer som företagare att jobba en hel del, kommer jag ändå att sträva till att styra arbetstiden till den tid då min dotter är hos sin pappa, då hon är på dagis och då hon sover.

Varför är förändringen viktig för mig? Här vill jag säga att den är viktig för mig på grund av alla de faktorer jag nämnt som möjligheter och fördelar, och av dessa vill jag speciellt lyfta fram vikten av att få jobba enligt mina egna värderingar, få utmana mig själv och utveckla mig själv. Utöver dessa är förändringen viktig för att jag vill genom den mentala träningen ge ut positiva effekter på omgivningen. Jag vill kunna hjälpa andra hjälpa sig själv. Och jag tror på att om man själv mår bra, sprider man även sitt välmående vidare till andra, vilket leder till en god cirkel. Förändringen är även viktig för att jag vill även här vara som en förebild åt min dotter, där hon kan lära sig attityden av ”man kan bara man vill” och attityden att sträva till att nå sina mål.

Sedan tittar jag ännu lite på mina hinder och fallgropar, vilka är de och vad kan jag hittar för lösningar och strategier?

Då har jag kommit så här långt i min egen coaching-process, och ställde mig ännu en skalfråga, hur mycket tror jag på min egen förmåga på en skala mellan 0 och 10? Vid 0 har jag ingen tro på min egen förmåga och vid 10 har jag full tro på min egen förmåga. Jag satte mig vid en 8 igen. Varför satte jag inte mig lägre? För att jag vet att jag kan om jag vill och bara jag vågar lita på mig själv, för att jag redan börjat med processen, för att jag fått höra komplimanger om min personlighet, för att jag kan en hel del om mental träning. Hur kan jag få stärka mitt förtroende ännu mer? Genom att lära mig nytt, genom att satsa på mig själv och mitt eget välmående, genom att kasta mig ut och se resultatet.

Efter att jag tog mig den här tiden till mig själv och gjorde coachade mig själv en stund, kom jag fram till att allt är möjligt! Rädslor och fallgropar finns, och det är väl lite det som är charmen med det hela. Det som jag kom fram till är att jag vill utmana mig själv och utveckla mig själv och hur ska jag kunna göra det om jag inte känner några som helst rädslor eller ser några som helst fallgropar? Jag ska känna alla känslor och jag ska vara mänsklig, och så fantastiskt att här konkret se att det är jag själv som styr mig själv och min förändring. Nu väntar jag med iver på hur denna coaching-session kommer att se ut om till exempel ett år, hur mycket jag har utvecklat mig själv och hur mycket mina tankar har ändrats. Nu är det bara att fortsätta och sätta igång med förändringen på riktigt!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *