fbpx

Vem jag är

Mitt namn är Emilia Eklund och jag är utbildad mental tränare. Jag är bosatt i Borgå, tillsammans med min sexåriga dotter och min hund. Mental träning studerade jag i två år på deltidsstudier vid Folkhälsan Utbildning ab. För mig är det viktigt att kunna basera mitt arbete med adepten på en stadig bas och därför är jag väldigt nöjd över att utbildningen grundar sig på vetenskapliga forskningar och beprövad erfarenhet. I utbildningen ingick det en hel del teori samt praktiska övningar, men det som för mig spelar störst roll är det att en märkvärdig del av utbildningen gick ut på att mentalträna sig själv och sina medstuderanden. Det betyder att alla övningar jag gör med mina adepter har jag gått igenom med mig själv först.

Mental tränarutbildningen omfattade 288h närundervisning samt ca 250h distansstudier. Studierna behandlade bland annat:

 • Personlig utveckling
 • Fysisk avslappningsträning
 • Mental avslappningsträning
 • Träning av självbilden, självkänslan och självförtroende
 • Motivationsträning
 • Målbildsträning
 • Förståelse och hantering av egna rädslor
 • Stresshantering
 • Mindfulness och Life Management
 • Hjärnans anatomi och fysiologi
 • Attitydträning
 • Koncentrationsträning
 • Coaching
 • Värderingar
 • Teamträning
 • Mental träning för barn

Lite fakta om mig

 • Förutom denna mentaltränarutbildning har jag studerat restaurang och gastronomi och jag avlade en yrkeshögskoleexamen år 2010 som Bachelor of Hospitality Management. Inom restaurangbranschen jobbade jag i cirka tio år, i olika restauranger och olika positioner, varav de senaste åren i förmansposition. En liten tid efter att jag börjat studera mental träning bytte jag bransch och började jobba i ett projekt vars syfte är att stöda närståendevårdare i form av bland annat låga tröskelns kamratstödsverksamhet.
 • Den del av mental träning som ligger mig närmast hjärtat är mental träning och rusningsåren. Med rusningsår menar jag här de år där man till exempel strävar till att bygga upp en karriär, grunda en familj och uppehålla sina sociala umgängen. Det hinner hända massor med olika grejer på olika områden i livet på bara några år, och mycket av det som händer kan ändra på så gott som alla ens egna värderingar i livet. Till sist kan det till och med kännas som att man tappat en del av sin identitet. Därför vill jag med hjälp av mental träning göra mitt yttersta för att underlätta vardagen för unga vuxna och vuxna som för tillfället lever sin mest hektiska tid i livet.
Mental Trainer Emilia Eklund