fbpx
krav

Vilka krav ställer jag på mig själv?

Den värsta slavdrivaren med de högsta kraven är ofa “jag själv”. Jag vill klara av allt jag tar mig an och jag vill prestera på toppnivå. Efter att jag har nått mina mål, höjer jag dem vilket leder till att jag fortfarande inte är nöjd med min prestation. Jag kanske dömer mig själv och bestraffar mig själv för att jag inte presterat bättre.

Ta dig nu tid att fundera på hurdan slavdrivare du är till dig själv och vilka dina krav på dig själv är. Fundera hurdana dina krav är på jobbet, hemma, som förälder och som andra roller du har i ditt liv. Vad måste du leva upp till för att saker och ting ska fungera? Vad skulle hända om du minskade på dina egna krav? Kan du testa och prova det? Kan du delegera uppgifter till andra? Skriv ner dina tankar nedan:

Vilka krav har jag på mig själv?

Hemma:

På arbetet:

Relationer:

Fritid:

Hälsa:

Andra roller jag spelar: